shutterstock_526263082.jpg

Modernus ir efektyvus

Bus sumontuotos šiuo metu pasaulyje efektyviausios antžeminės vėjo jėgainės: kad pagamintų tą patį kiekį elektros energijos, pakaks mažesnio kiekio galingesnių vėjo jėgainių. Iš viso jėgainės pagamins apie 7 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, tad „E wind“ parkas reikšmingai prisidės siekiant šalies energetinės nepriklausomybės tikslų.

shutterstock_64328092.jpg

Tvarus

Vystant vėjo jėgainių parką „E wind“, laikomasi visų gerųjų pasaulinių tokio parko vystymo praktikų. Pasirinktos retai apgyvendintos teritorijos, įtrauktos bendruomenės, surinkti visi privalomi kaimynų pritarimai ir sutikimai, atliktas Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, atliekamos visos reikalaujamos Poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

shutterstock_193381103.jpg

Naudingas finansiškai

Į Kelmės kraštą „E wind“ pritrauks apie 300 mln. eurų investicijų, savivaldybės biudžetą kasmet papildys NT, PVM ir kiti mokesčiai, bus sukurta naujų darbo vietų. Negana to, vietos bendruomenėms, su kuriomis pasirašytos ilgalaikės finansinės paramos sutartys, kasmet bus mokama tiesioginė finansinė parama. Visą Lietuvą pasieks švari ir pigesnė elektros energija.

UAB „E energy invest“
Jogailos g. 4, 01116 Vilnius
Tel.: +370 5 268 59 89
El. paštas: info@e-energija.lt

shutterstock_1426556501.jpg

Skaičiai

Ateitimi rūpinamės šiandien

Vėjo jėgainių parkas „E wind“ reikšmingai prisidės siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės, taip pat Vyriausybės programoje numatytų tikslų: pusę šaliai reikalingos elektros energijos 2030 m. pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių.

iki  0 MW
Parko galia
apie  0
Vėjo jėgainių
nuo  0 MW
Vienos jėgainės galia
1 TWh
Elektros energijos per metus

. Apie „E wind“

Apie
shutterstock_24661336.jpg

Kuriame švaresnį rytojų

Kelmės r. savivaldybės vakarinėje dalyje vystomame vėjo jėgainių parke „E wind“ bus sumontuota iki 40 šiuo metu pasaulyje efektyviausių antžeminių vėjo elektrinių ir tai bus vienas moderniausių parkų Baltijos šalyse. Vienos vėjo jėgainės galia bus iki 6,2 MW, o bendra keliais etapais vystomo vėjo jėgainių parko galia sieks iki 300 MW. Per metus „E wind“ vėjo jėgainių parke bus pagaminama apie 1 TWh elektros energijos, kas prilygsta maždaug 7 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos kiekio, tad tai bus vienas didžiausių parkų Lietuvoje.
 

Plačiau

Laiko juosta

„E wind“ parko vystymo etapai

2016 m.

Vystymo pradžia

Kelmės r. sav. pastačius keletą vėjo elektrinių (VE) ir įvertinus vietos gamtines sąlygas, nuspręsta investuoti į didesnį VE parką. Pradedamos sudaryti žemės nuomos sutartys, derinamos SAZ, bendraujama su vietos bendruomenėmis.

2017 m.

Patvirtina institucijos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) patvirtinto PVSV ataskaitas, o Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) suderino PAV atrankos išvadas 20-ies vėjo jėgainių statybai Kražių sen.

2018 m.

Dėmesys gyventojams

AB „Litgrid“ išdavė prijungimo sąlygas VE parko prijungimui prie elektros perdavimo tinklo. Tęsiamas bendradarbiavimas su bendruomenėmis, teikiama parama. Parko vystytoja „Windlit“ tampa Kražių festivalio rėmėja.

2019 m.

Derinimas

Kelmės r. sav. administracija suderino numatomo statyti VE parko galimybes. Statybai pritarė Lietuvos Kariuomenė. Aplinkos apsaugos agentūra suderino PAV atrankos išvadas 18-os VE statybai Vaiguvos ir Kelmės apylinkių sen., o NVSC patvirtino PVSV ataskaitą. Atidalintas sklypas transformatorių pastotės statybai.

2020 m.

Derinimas

Rengiamas poveikio kraštovaizdžiui vertinimas, ornitologiniai tyrimai. Suderinta VE prijungimui prie elektros perdavimo linijų reikalingų kabelių klojimo schema, su žemių savininkais pasirašytos servitutų sutartys. NVSC patvirtino PVSV ataskaitą jėgainių statybai Šaukėnų sen. Pradėti rengti projektiniai sprendiniai VE statybai.

2021 m.

PAV ataskaita

Ruošiama II etapo PAV ataskaita, skirta parama Būtkiškės bendruomenės namų stogo remontui, su bendruomenėmis pasirašomos ilgalaikės finansinės paramos sutartys. Planuojama, kad dar šiemet PAV ataskaita bus patvirtinta, taip pat bus pradėtas ruošti techninis parko projektas.

2022–2023 m.

Statybų darbai

Atliekami žemės darbai, kuriama infrastruktūra (I ir II etapai). Atvežamos ir pradedamos montuoti vėjo jėgainės (I etapas).

2024 m.

Elektros gamyba

Pradedama elektros gamyba (I etapas). Atvežamos ir pradedamos montuoti vėjo jėgainės (II etapas).

2025 m.

Darbų pabaiga

Pradedama elektros gamyba (II etapas). Be to, Lietuva visiškai atsijungs nuo Rusijos energetinės sistemos ir turės būti pasiruošusi visą reikiamą elektrą pasigaminti pati. VE parke „E wind“ kasmet bus pagaminama apie 1 TWh elektros energijos.

Pamatykite

Galerija

Mums svarbu ne tik padėti šaliai siekti energetinių tikslų, bet ir prisidėti prie regiono, kuriame veikiame, gerovės. Nuo pat „E wind“ parko vystymo pradžios glaudžiai bendradarbiaujame su vietos savivaldybe, bendruomenėmis ir kitais gyventojais. Jie yra labai svarbi projekto dalis ir be jų toks Lietuvai svarbus žingsnis negalėtų būti žengtas.

Nuomonė

Žmonės kalba

Mums labai svarbu tai, ką darome, daryti atsakingai – tai reiškia, veiklą vykdome laikydamiesi visų įstatymuose ir teisės aktuose nustatytų tvarkų, projektų vykdymo procedūrų bei gerųjų pasaulinių praktikų. Negana to, mums, kaip įmonei, itin svarbu glaudžiai bendradarbiauti su vietos savivaldybe bei gauti bendruomenių ir vietos gyventojų palaikymą. Jie yra labai svarbi šio projekto dalis ir be jų toks Lietuvai svarbus žingsnis negalėtų būti žengtas

Gediminas Uloza, „E energija“ grupės generalinis direktorius

Labai gražu, kad vėjo jėgainių vystytojai nesielgia kaip svetimi žmonės, jie geranoriškai bendrauja su mumis, remia ir jau dabar teiki pagalbą bendruomenei.

Irena Vileikienė, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė

Remiamos bendruomenės, vėjo jėgainių statybų metu bus sukurtos ir kraštui reikalingos darbo vietos – laukiame projekto pradžios. Kalbant apie poveikį aplinkai, neabejoju, kad parko vystytojai laikosi visų įstatymų ir atsižvelgia į aplinkosauginius reikalavimus. Svarbiausia, kad projekto vystytojai su mumis kalbasi nuo pat pradžių – atsižvelgia į žmonių norus. Džiaugiamės gaunamu dėmesiu ir tuo, kad su mumis bendradarbiaujama, o ne „lipama per galvas“.

Rolandas Karčiauskas, Kražių seniūnas

Vėjo jėgainės galbūt nėra turistinis objektas, tačiau jų statymas sukurs naujų darbo vietų vietiniams gyventojams ir padės į Kelmės kraštą pritraukti investicijų. Manau, kad laikui bėgant atsiras ir norinčių studijuoti bei dirbti vėjo energetikos sektoriuje, nes tai yra perspektyvi sritis.

Egidijus Mikovičius, Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ pirmininko pavaduotojas

Jei regione palankiai vertinama vėjo energetika, į jį gali ateiti ir stambūs investuotojai, pavyzdžiui, kurtis gamyklos, kurioms reikia daug elektros energijos. Taip regionams ir jų gyventojams ne tik vėjo elektrinių parkai sukurs vertę, bet ir padės privilioti investuotojų, kuriems reikės darbuotojų – tai naujos darbo vietos.

Urtė Daškevičiūtė, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos (LVEA) direktorė

Mano žemėje jau veikia kelios vėjo jėgainės, planuojamos dar kelios naujos. Apskritai vėjo jėgaines vertinu teigiamai – neturiu jokios blogos patirties. Jos statomos visame pasaulyje, tai kodėl jų nestatyti ir pas mus. Tarp pagrindinių privalumų yra tai, kad gaunu papildomų pajamų nuomodamas savo žemę, o man vėjo jėgainės netrukdo. Be to, kam elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių pirkti iš kitų šalių, kai galime jos pasigaminti Lietuvoje? Visi pinigai lieka čia, mokami mokesčiai į valstybės biudžetą.

Nerijus Klimašauskas, Vaiguvoje gyvenantis ūkininkas

Didžioji dauguma mūsų bendruomenės palaiko vėjo jėgainių parko idėją ir labai laukia, kada jos bus pastatytos. Parko vystytojo siūloma parama tikrai yra reikšminga – visos mūsų pajamos iki šiol buvo tik iš projektų, tad vertiname kiekvieną iniciatyvą prisidėti prie bendruomenės poreikių.

Irena Vileikienė, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė

„E wind“ vėjo elektrinių parko vystytojai jau tapo tvirtu sąjungininku ir puikiu pagalbininku gerinant gyvenimo sąlygas kaime.

Dalia Skardžiuvenė Vaiguvos kaimo bendruomenės pirmininkė
E-energija-logo.jpg
Windlit-Logo2-1-scaled.jpg
2.png
1.png